Mulige feil i medlemsregisteret


Grupper uten godkjent antall registrerte tillitsvalgte


3352 - Aust-Agder (1 personer)
6318 - Grenland (2 personer)
1002 - Harstad FrP (0 personer)
6339 - Karlsøy (2 personer)
1003 - Kristiansand FrP (0 personer)
6284 - Lofoten (2 personer)
4734 - Nedre Romerike (2 personer)
4756 - Nord-Troms (1 personer)
6385 - Nordmøre (1 personer)
4747 - Oslo Vest (2 personer)
3918 - Sogn og Fjordane (1 personer)
6293 - Sotra (0 personer)
1001 - Stavanger FrP - Bystyregruppen (0 personer)
5899 - Sør-Trøndelag (1 personer)
1000 - TEST (2 personer)
4793 - Vest-Agder (0 personer)
1974 - Vestfold (2 personer)

Grupper med duplikatverv


6247 - Asker (2 stk formann)
1827 - Akershus (2 stk medlemsansvarlig)
1884 - Østfold (2 stk 2. varamedlem)
1971 - Møre og Romsdal (2 stk 2. varamedlem)
5899 - Sør-Trøndelag (2 stk Økonomiansvarlig)
2625 - Buskerud (2 stk Økonomiansvarlig)